Juraj Bondra

Image
  • Svet sa zrýchlil ...

    Žijeme v rýchlej, informačnej dobe. Sme zahltení množstvom informácií. Nemáme kapacitu všetko vstrebať a ani byť odborníkom v každej oblasti.

  • Len vďaka ním to ide ...

    Na náročnejšie úlohy si preto zvykneme najímať špecialistov, pretože každý dobrý, kvalifikovaný špecialista je pre nás prínosom a vítanou pomocou.

Ako je to vo finančnej oblasti?

Máme na Slovensku dosť kvalifikovaných špecialistov?

Ak by to tak bolo, tak by väčšina ľudí:

Nájsť dnes človeka, ktorý má nastavené všetky veci vo svoj prospech je skôr výnimka ako pravidlo. Ľudia často žijú v mylnom presvedčení, že si efektívne sporia, že sú krytí, že nemôžu platiť menej na úrokoch a pod.
...na nárazové životné situácie cez rezervy a poistenie.

Strata zamestnania, problém s financovaním štúdia detí, krádež auta, dlhodobá PN a finančná tieseň. Pochopiteľne, nikto z nás toto nechce. Preto je nutné sa stabilizovať, prezieravo tvoriť rezervy a kde nestačia rezervy, nechať riziko na poisťovňu.
Dôchodok, je ďaleko. Dôchodok dostanem od štátu. Dôchodku sa aj tak nedožijem. Toto sú časté dôvody, prečo sa ľudia nepripravujú.

My, makléri, oponujeme. Čím je dôchodok ďalej, tým ľahšie sa naňho pripravuje. Štát už teraz nemá peniaze na dôchodcov, nie to v budúcnosti. Dôchodku sa dožije drvivá väčšina ľudí.

Stačí takto oponovať, aby sa ľudia pripravovali? Stačí to, aby nemuseli pracovať fyzicky v 70-ke? Stačí to, aby sa v budúcnosti nemuseli rozhodovať medzi jedlom a liekmi?

Žiaľ, zatiaľ nestačí. Spoločenské povedomie je potrebné markantne zvýšiť. Každá pomocná ruka sa zíde.
...komplexné finančné poradenstvo a plánovanie za dôležité a vyhľadávala ho.

Peniaze zďaleka nie sú všetko. Na druhej strane, ak nemajú ľudia zabezpečené fyziologické potreby (hlad, smäd) a potreby bezpečia (istota, ochrana príjmu), ťažko môžu žiť spokojný život.

Cieľom správneho finančného poradenstva, resp. finančného plánovania je sprevádzať ľudí životom tak, aby sa im žilo ľahšie, aby dosahovali svoje finančné ciele, a aby ich dosahovali aj za nepriaznivých okolnosti.

Profesiu finančného makléra vykonávam práve preto, aby som mohol finančný trh pozitívne meniť, a aby som vrátil tomuto veľmi náročnému a krásnemu povolaniu pôvodný zmysel.

Ponúkam Vám možnosť meniť finančný trh k lepšiemu spolu so mnou.

Pre získanie „statusu privilegovaného klienta“ ma určite kontaktujte.

REFERENCIE